BİLGİLER

VİDANJÖR BİLGİLERİ

Vidanjör, üzerinde vakum sistemi yer alan ve bu sistem sayesinde genellikle evsel ve endüstriyel nitelikli atık suları üzerinde yer alan tanka dolduran araçtır.

Vidanjörler, yoğunluklu olarak, atıksu altyapı sisteminin kurulmadığı yerleşim yerleri ve sanayi bölgelerinde kullanılmaktadır.

Bilinen ve genellikle rastlanılan kullanım amaçları dışında özellikle atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi ve devreye alınması aşamalarında aşılama çamurlarının transferinde, atıksu arıtma tesisi tanklarının temizliğinde sıklıkla kullanılırlar.

Emme borusu yardımıyla sıvı ile temasa geçirilmesi ardından Santrifuj Pompanın emiş gücüyle tanklarını doldururlar. .

Emme borusu yardımıyla sıvı ile temasa geçirilmesi ardından Santrifuj Pompanın emiş gücüyle tanklarını doldururlar. .